mgr Monika Krawczyk

 

Logopeda, ukończyła studia podyplomowe z zakresu neurologopedii. Praca z dziećmi to dla niej nie tylko radość i satysfakcja, ale przede wszystkim spełnienie. Dzieci pomagają jej patrzeć na świat ich oczyma, a ona pomaga im pokonywać trudności w komunikowaniu. Uczestniczka szkoleń z zakresu pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju:

 

Kursy i szkolenia:

 

 

 • "Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania"
 • "Terapia behawioralna w teorii i praktyce - kurs 3-modułowy"
 • "Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC)"
 • MAKATON I°
 • "Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji"
 • "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania"
 • "Gimnastyka Paluszkowa - wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych
 • i językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym"
 • "KORP - Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego"
 • "Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym" Etap I i II
 • MAKATON II°

 

Warsztaty:

 

 • "Rozwój mowy dziecka autystycznego"
 • Warsztaty neurologopedyczne moduł I: "Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy"
 • "Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych"
 • "Komunikacja bez przemocy"
 • Sympozjum Naukowe: "Problemy dzieci ulicy i zagrożeń świata wirtualnego"
 • i  warsztaty: "Komercyjne wykorzystywanie seksualne w kontekście rzeczywistości dzieci ulicy"
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i warsztaty metodyczne: "Małe dziecko - dużo pomysłów. Wczesna interwencja - wspomaganie rozwoju wsparciem dziecka i rodziny".
 • "Jak pokonać strach i przełamać stereotypy? O seksualności dzieci, młodzieży
 • i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną" 
 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących

Warsztaty neurobiologiczne:

 • ​Wczesne zaburzeni funkcji pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo - porodowego - moduł II

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420