mgr Natalia Paluch

Nauczyciel kontraktowy, pedagog specjalny, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierunek – praca socjalna oraz pedagogika specjalna, specjalność – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, obecnie w trakcie studiów podyplomowych z tyflopedagogiki. Na co dzień, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju zajmuje się terapią pedagogiczną dzieci z różnymi trudnościami oraz pomocą i wsparciem rodziców w zmaganiach wychowawczych. Praca z dziećmi daje jej dużo satysfakcji i radości. Swoje kwalifikacje podnosi biorąc udział w szkoleniach i kursach m. in:

 

  • Rozwój mowy dziecka autystycznego
  • Makaton, program rozwoju komunikacji I stopnia
  • Małe dziecko- dużo pomysłów, wczesna interwencja- wspomaganie rozwoju wspaciem dziecka i rodziny
  • Rusz głową! Wspomaganie procesów poznawczych u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  • Gimnastyka Paluszkowa- wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych i językowych dziecka w wieku przedszkolnym wczesnoszkolnym
  • Terapia behawioralna w teorii i praktyce- kurs 3-modułowy
  • Karta oceny rozwoju psychoruchowego- narzędzie diagnostyczne
  • Komunikacja bez przemocy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420