Misja i wizja

 

 

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

- Janusz Korczak-

 

 

NASZA MISJA:

 

 • Wspieranie dziecka w rozwoju zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami
 • Odkrywanie i rozwijanie talentów dziecka oraz przygotowanie go do samodzielnego i twórczego życia
 • Dbanie o godność dziecka, jego właściwe miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi
 • Wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych oraz wychowawczych dziecka

 

 

NASZA WIZJA:

 

Pragniemy w pełni realizować założenia misji naszego Ośrodka, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasza placówka:

 

 • Była nowoczesna, specjalistyczna, bezpieczna i otwarta na potrzeby dzieci
 • Była miejscem, w którym przestrzega się praw dziecka i ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych
 • Była miejscem, w którym tworzy się korzystne warunki do rozwoju dziecka
 • Wspierała wszechstronny rozwój intelektualny, społeczny, psychiczny i zdrowotny dzieci
 • Prowadziła psychoedukację rodziców
 • Prowadziła terapię w oparciu o programy terapeutyczne
 • Zatrudniała wykwalifikowaną kadrę i ustawicznie podnosiła jej kompetencje zawodowe
 • Realizowała projekty, dzięki którym dzieci mogą korzystać z niestandardowej terapii, takiej jak: dogoterapia, hipoterapia, muzykoterapia, eeg biofeedback
 • Dysponowała bazą lokalową, profesjonalnie wyposażoną i dostosowaną do potrzeb dzieci niepełnosprawnych

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420