Historia

 

Z historii Ośrodka Wczesnej Interwencji

 

     W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie społeczne w 2001 roku z inicjatywy dwojga fizjoterapeutów  Anny Łopaty (obecnej Pani Dyrektor OWI) i Sebastiana Boicetty rozpoczął swoją działalność Punkt Wczesnej Interwencji, który mieścił się wówczas w budynku przy ulicy Łukasiewicza 1c. Działalność  tej placówki miała charakter konsultacyjno-terapeutyczny.  Placówka objęła swą opieką najmłodszą grupę dzieci, które wymagały pomocy terapeutycznej. Były to dzieci od momentu urodzenia do 7 roku życia, wcześniaki, dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego oraz z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Punkt Wczesnej Interwencji  był rekomendowany przez MENiS  w latach 2005 – 2007 do świadczenia usług  w ramach skoordynowanego, pilotażowego programu realizowanego z dzieckiem oraz jego rodziną w ramach pilotażu programu rządowego o nazwie „Wczesna wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub  niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”. 

     W czerwcu 2008 roku w oparciu o uchwałę Zarządu Głównego PSOUU  zmieniona została nazwa placówki  z Punktu Wczesnej Interwencji na Ośrodek Wczesnej Interwencji. Natomiast jesienią tegoż roku placówka zaistniała w nowych warunkach. Została przeniesiona do wyremontowanego i zmodernizowanego budynku po byłej szkole podstawowej przy ulicy Wojsławskiej 278. Kierownikiem ośrodka została Pani mgr Barbara Bik. Po przeniesieniu do nowego budynku rozpoczął się okres dynamicznego rozwoju placówki. Bazę lokalową wyposażono w sprzęt niezbędny do prowadzenia specjalistycznych zajęć. Zatrudniono kolejnych specjalistów, aby móc otoczyć opieką nieustannie zwiększającą się ilość dzieci wymagających wczesnej specjalistycznej pomocy terapeutycznej.  Dotychczasową ofertę terapeutyczną wzbogacono o zajęcia z dogoterapii i hipoterapii oraz terapię biofeedback.

      Przez wszystkie lata funkcjonowania, aż do końca 2012 roku placówka udzieliła pomocy konsultacyjno-terapeutycznej ponad dwu tysiącom dzieci.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420