Organizacja pracy

 

Organizacja pracy:

 

Ośrodek Wczesnej Interwencji pracuje:

 

od poniedziałku do piątku:

w godzinach 07.00 - 20.00

 

Rejestracja:

 

Rejestracja odbywa się na podstawie ważnego skierowania od lekarzy:

 • rehabilitacji medycznej
 • neurologii dziecięcej
 • pediatrii
 • chirurgii dziecięcej
 • reumatologii
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • neonatologii
 • oraz lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 

Rejestracji można dokonywać osobiście lub telefonicznie pod numerem 785 918 837 lub 0-17 583 74 17 wew. 22;

0-17 583 97 16 wew. 22; 0-17 586 35 22 wew. 22; od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

 

 Podczas pierwszej wizyty należy mieć ze sobą:

 

 • aktualne skierowanie
 • legitymacje ubezpieczeniową
 • numer pesel dziecka
 • w przypadku dziecka w pierwszym roku życia dodatkowo należy dostarczyć pesel matki oraz numer ewidencyjny jej  dowodu osobistego
 • książeczkę zdrowia dziecka
 • karty informacyjne, wypisy ze szpitala, badania diagnostyczne

 

Zasady uczestnictwa dziecka w zajęciach w Ośrodku Wczesnej Interwencji:

 

 • Terminarz wizyt na następny miesiąc należy odebrać w ostatnim tygodniu bieżącego miesiąca lub telefonicznie poprzez kontakt z rejestracją
 • Rodzic ma obowiązek zgłosić nieobecność dziecka na zajęciach
 • Do dnia 10  każdego miesiąca należy zgłosić zmiany dotyczące terminów zajęć terapeutycznych na przyszły miesiąc
 • Za bezpieczeństwo dziecka przed i po zakończeniu zajęć odpowiada rodzic
 • Rodziców obowiązuje punktualność w przyprowadzaniu oraz odbieraniu dziecka  z zajęć
 • Dziecko, które rodzic przyprowadza na zajęcia do  ośrodka powinno być zdrowe – bez objawów gorączki lub infekcji
 • Podczas obecności dziecka na zajęciach rodzic powinien być obecny w ośrodku lub być w stałym kontakcie telefonicznym

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420