Terapia

 • Logopeda

Terapia logopedyczna  prowadzona w Ośrodku Wczesnej Interwencji ma  formę zarówno zajęć indywidualnych jak i grupowych. Poprzedzona jest wnikliwą diagnozą logopedyczną oraz opracowaniem Indywidualnego Programu Terapeutycznego. Proponujemy kompleksowe podejście do dziecka sięgając po różnorodne środki pracy (czytaj więcej…)  

 

 • Pedagog

Terapia pedagogiczna w Ośrodku Wczesnej Interwencji dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego dziecka. Poprzedzona jest ona diagnozą pedagogiczną oraz opracowaniem Indywidualnego Programu Terapeutycznego. Ma ona formę zajęć indywidualnych i grupowych. (czytaj więcej...)

 

 • Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa prowadzona w Ośrodku Wczesnej Interwencji odbywa się w formie zajęć indywidualnych i grupowych. (czytaj więcej...)

 

 • Psycholog
Terapia psychologiczna w Ośrodku Wczesnej Interwencji prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych i grupowych w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości małego dziecka. Proces terapeutyczny poprzedzony jest diagnozą rozwoju poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego. (czytaj więcej...)
 
 • Terapia ręki

Program terapii ręki  ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Ma także na celu dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywania umiejętności ich rozróżniania. W programie wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy rozwijające sprawność ruchową całej kończyny górnej, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi. Praca Programem Terapii ręki odbywa się według określonego schematu (przywitanie, seria ćwiczeń manualnych i precyzyjnych oraz relaks).

 

 • Terapia NDT – Bobath

Usprawnianie według tej metody ma na celu pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło ono uzyskać niezależność w życiu i na tyle wykorzystać swe możliwości, na ile pozwala istniejące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (czytaj więcej…)

 

 • Ruch Rozwijający W. Sherborne 

Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne wspomaga rozwój, wyrównuje opóźnienia w sferze emocjonalnej i społecznej. Uczy współdziałania z partnerem, pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii, wykorzystania siły, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu. Wyzwala wśród uczestników wiele radości, śmiechu. Jest metodą uniwersalną  (czytaj więcej...).

 

 • PNF-  Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)

Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu - to, jest tylko środek do uzyskania celu, jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. (czytaj więcej...)

 

 • Terapia karmienia

Terapię karmienia prowadzoną w Ośrodku Wczesnej Interwencji oferujemy zarówno w formie zajęć indywidualnych jak i grupowych. Polega ona na odpowiedniej stymulacji funkcji pokarmowych oraz zapobieganiu ukształtowaniu się złych wzorców w jedzeniu. Usprawniamy zaburzone funkcje : ssania, gryzienia, żucia i połykania. Stymulujemy zmysł dotyku oraz smaku. Udzielamy rodzicom instruktażu dotyczącego prawidłowego pozycjonowania podczas karmienia.

 

 • Metoda Dobrego Startu

Metoda ta ma wielostronne działanie. Jej twórcy przekonani są o nierozerwalności psychiki i motoryki, dlatego skupili się na usprawnianiu i harmonizowaniu działania motoryki i psychiki za pomocą korekcji i kompensacji zaburzonych funkcji. (czytaj więcej...)

 

 • Terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata łączy w sobie dwa pozornie przeciwstawne cele –aktywizacji i relaksacji. Odpowiednie wyposażenie i postępowanie terapeutyczne pozwalają na równoczesne osiąganie jednego i drugiego, prowadząc do zdumiewających rezultatów. (czytaj więcej...)

 

 • Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona

Metoda ta jest zestawem ćwiczeń, które mają na celu zintegrowanie pracy mózgu. (czytaj więcej...)

 

 

 

 

 • Stymulacja wielozmysłowa

W Ośrodku Wczesnej Interwencji prowadzimy zajęcia grupowe zgodnie z programem „Odczuwam – patrzę – działam” M. Domagalskiej opartej na teorii integracji sensorycznej oraz na metodzie M. Frotig i D. Horne΄a – percepcji wzrokowej. (czytaj więcej...) 

 

 • Sensoplastyka

Zajęcia z Sensoplastyki© w Ośrodku Wczesnej Interwencji mają formę zajęć grupowych. Sensoplastyka© to metoda wspierania rozwoju dziecka poprzez działania plastyczne stymulujące wszystkie zmysły i wspierające rozwój kompetencji społecznych. (czytaj więcej...)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420