EEG Biofeedback

Osoba poddawana terapii spełniając ustalone kryteria ćwiczeń - gry ma wpływ na własny obraz EEG. Gdy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów. Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces w grze znika. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich fal mózgowych.

Biofeedback stanowi więc technikę świadomego kontrolowania i sprzęgania funkcji fizjologicznych i psychicznych – zależnie od celu terapii.

Treningi EEG Biofeedback są wskazane w przypadku:

 

  • zaburzeń uczenia się
  • zaburzeń koncentracji uwagi
  • impulsywności
  • nadpobudliwości psychoruchowej
  • zespołu ADHD
  • napadów lęku, agresji
  • obniżenia samooceny
  • autyzmu
  • lekkich form upośledzenia umysłowego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420