NDT Bobath

Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath to:

- wpływanie na napięcie mięśni (zmniejszenie napięcia wzmożonego i zwiększanie napięcia obniżonego),

- hamowanie nieprawidłowych odruchów i ruchów,

- wyzwalanie, wspomaganie przebiegu i prowadzenie ruchu przez fizjoterapeutę w formie jak najbardziej zbliżonej do prawidłowych ruchów z punktów kluczowych, którymi są: głowa, obręcz barkowa i obręcz miedniczna,

- wykorzystywanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

W usprawnianiu dużą uwagę zwraca się na jakość ruchu, dlatego jego celem  jest osiągnięcie ruchu możliwie najlepszej jakości. Oznacza to, że ćwiczony ruch powinien być możliwie zbliżony do ruchu prawidłowego. Lecz jednocześnie należy pamiętać, że jakość ruchu nie może być ponad funkcję, która niejednokrotnie jest najważniejsza. K. i B. Bobath mówią:

„Jeśli nie potrafisz zaoferować dziecku lepszego jakościowo sposobu poruszania się, nie zabieraj mu tego, z którego korzysta”.

W ćwiczeniach dzieci szczególną rolę odgrywa fizjoterapeuta, który przez cały czas ćwiczeń utrzymuje z pacjentem kontakt emocjonalny, wzrokowy i słowny. Dzięki specyficznej, delikatnej, a jednocześnie pewnej pracy rąk fizjoterapeuta „porozumiewa się” z ciałem dziecka. Stosując odpowiednie techniki i wspomagania, własnymi rękoma normalizuje napięcie mięśni dziecka, „modeluje” ciało dziecka, rozwija czucie linii środkowej ciała i umiejętność przekraczania jej.

Podczas zajęć fizjoterapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza prawidłowych doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Fizjoterapeuta pomaga przy wykonywaniu ruchu, zapewniając maksymalny i aktywny udział dziecka, nie zastępując i nie wyręczając go nadmiernie.

Zajęcia prowadzi się indywidualnie, a ich celem jest zawsze przygotowanie dziecka do jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym. Dlatego ważne jest, aby na zajęciach obecni byli rodzice lub opiekunowie, ponieważ obserwując pracę fizjoterapeuty i reakcje dziecka, uczą się właściwego postępowania z dzieckiem w domu.

Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich fizjologiczny rozkład dnia, gdyż nie zakłóca interakcji między matką i dzieckiem. Wspiera trzy podstawowe potrzeby dziecka, jakimi są ruch, miłość i bezpieczeństwo.

Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, zabawa z nim powinny być kontynuacją i utrwalaniem ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę. Za szkolenie rodziców odpowiada cały zespół specjalistów prowadzących dziecko : lekarz, fizjoterapeuta, logopeda, psycholog, pedagog specjalny.

Metoda NDT-Bobath jest szeroko stosowana na całym świecie, nie wywołuje kontrowersji,  jej założenia są powszechnie akceptowane, a podejście do pacjenta zawsze indywidualne.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420