Integracja Sensoryczna

Integracja Sensoryczna polega na uporządkowaniu oraz właściwej interpretacji informacji odbieranych z różnych układów i wykorzystywaniu ich w celu uzyskania odpowiedniej reakcji. Podczas terapii integracji sensorycznej odbywa się stymulacja procesów ośrodkowego układu nerwowego. Stosowane ćwiczenia dobrane są do aktualnych możliwości psychoruchowych dziecka. Podczas terapii nie uczy się wykonywania konkretnych czynności, lecz poprzez wzorce ruchowe powoduje się właściwe przetwarzanie informacji sensorycznych.

W terapii Integracji Sensorycznej wykorzystywane są specjalne huśtawki, platformy, hamaki, belki, równoważnie, trampoliny, pochylnie, beczki i deskorolki terapeutyczne.

Systematycznie prowadzona terapia znacznie usprawnia i przyśpiesza rozwój dziecka w różnych sferach. Terapia SI może być prowadzona równolegle z innymi metodami i formami oddziaływań korekcyjnych.

Certyfikaty Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej uprawniające do prowadzenia diagnozy i terapii ma trzech terapeutów pracujących w Ośrodku Wczesnej Interwencji.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420