Nasze placówki

 

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 

Poradnia jest placówką oświatową wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu mieleckiego. Oferuje kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną dzieciom z deficytami rozwoju od urodzenia do chwili podjęcia nauki w szkole. Warunkiem objęcia dziecka i rodziny pomocą w poradni jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Pomoc świadczona jest bezpłatnie.

 

Ośrodek Wczesnej Interwencji

 

Ośrodek Wczesnej Interwencji jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Pełni funkcję  diagnostyczno-konsultacyjno-terapeutyczną dla dzieci zagrożonych zaburzeniami procesu rozwojowego  lub  niepełnosprawnych. Pacjentami OWI są dzieci od momentu urodzenia do 7 roku życia. Placówka udziela kompleksowej pomocy terapeutycznej. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy jest niepubliczną placówką edukacyjną oraz zakładem opieki zdrowotnej. Jest to ośrodek dziennego pobytu dla osób  z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 0 do 25 lat.  Placówka umożliwia podopiecznym z deficytami rozwojowymi i niepełnosprawnością intelektualną realizację obowiązku szkolnego. Prowadzi także wczesne wspomaganie rozwoju. Oprócz działań edukacyjnych OREW zapewnia  kompleksową opiekę medyczną, rehabilitację ruchową oraz społeczną, terapię psychologiczną i logopedyczną oraz terapię zajęciową. Pomoc świadczona jest bezpłatnie.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

 

Jest placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność ŚDS opiera się na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Podnosi kompetencje społeczne podopiecznych związane z kontaktem z drugą osobą, grupą  i społeczeństwem. Dysponuje 35 miejscami dla osób z powiatu mieleckiego.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420