Przetargi

Zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym na podstawie zasady konkurencyjności na „Dostosowanie budynku i pomieszczeń na potrzeby utworzenia DDW ul. Moniuszki 3 skrzydło B”

 

Prośba o wyjaśnienie SIWZ: Postępowania prowadzonego na podstawie zasady konkurencyjności na „Dostosowanie budynku i pomieszczeń na potrzeby utworzenia DDW ul. Moniuszki 3 skrzydło B”

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym na podstawie zasady konkurencyjności na „Dostosowanie budynku i pomieszczeń na potrzeby utworzenia DDW ul. Moniuszki 3 skrzydło B” z dnia 21.05.2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania ogłoszonego w dniu 21.05.2018

 

Zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym na podstawie zasady konkurencyjności na „Usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń oraz poradnictwa psychologicznego / fizjoterapeutycznego dla opiekunów nieformalnych uczestniczących w projekcie Dom Dziennego Wsparcia”

 

Zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym na podstawie zasady konkurencyjności na „Dostosowanie budynku i pomieszczeń na potrzeby utworzenia DDW ul. Moniuszki 3 skrzydło B” z dnia 13.06.2018

 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI   Usługa zarządzania projektem  „Dom Dziennego Wsparcia”  14.06.2018

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Usługę organizacj i przeprowadzenia szkoleń oraz poradnictwa psychologicznego/fizjoterapeutycznego dla opiekunów nieformalnych uczestniczących w projekcie Dom Dziennego Wsparcia"

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420