Zapytania Ofertowe

Zapytnie ofertowe dotyczące dowozu i odwozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2020 z dnia 09.07.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dowozu i odwozu podopiecznych ŚDS w roku 2020

 

Zapytanie ofertowe dotyczące dowozu i odwozu podopiecznych ŚDS w roku 2020

 

„Organizacja usług dowozu uczestników projektu „ Dom Dziennego Wsparcia ” 23.08.2018

 

Informacja o unieważnieniu postepowania: „Organizacja usług dowozu uczestników projektu „ Dom Dziennego Wsparcia ” 23.08.2018

 

„Organizacja usług dowozu uczestników projektu „ Dom Dziennego Wsparcia ” 04.09.2018

 

Informacja o unieważnieniu postepowania: „Organizacja usług dowozu uczestników projektu „ Dom Dziennego Wsparcia ” 04.09.2018

 

„Organizacja usług dowozu uczestników projektu „ Dom Dziennego Wsparcia ” 18.09.2018

 

Usługa zarządzania projektem „Dom Dziennego Wsparcia” 19.09.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację usług dowozu uczestników projektu Dom Dziennego Wsparcia z dnia 18.09.2018

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia sprzętu rehabilitacyjnego do Domu Dziennego Wsparcia 01.10.2018

 

„Dostawa specjalistycznych krzeseł podtrzymujących (siedzisk ortopedycznych) dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mielcu.”

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania „Dostawa specjalistycznych krzeseł podtrzymujących (siedzisk ortopedycznych) dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mielcu.”

 

Zapytanie ofertowe dotyczące dowozu i odwozu podopiecznych ŚDS w roku 2019

 

Ogłoszenie postępowania na: „Dostawa  Mebli Na Potrzeby Wyposażenia Sal Domu Dziennego Wsparcia”

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na: „Dostawa Mebli Na Potrzeby Wyposażenia Sal Domu Dziennego Wsparcia”

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania dotyczące dowozu i odwozu podopiecznych ŚDS w roku 2019

 

Zapytanie ofertowe dotyczące postąpowania na: Dostawa  Mebli Na Potrzeby DOposażenia Sal Domu Dziennego Wsparcia”  23.04.2019


 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420