Sprawozdania

ROK 2019

Sprawozdania OPP

Merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2019

Finansowe:

ROK 2018

Sprawozdania OPP

Merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2018

Finansowe:

ROK 2017

Sprawozdania OPP

Merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Finansowe:

ROK 2016

Sprawozdania OPP

Merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Finansowe:

ROK 2015

Sprawozdania OPP

Merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Finansowe:

 

ROK 2014

Sprawozdania OPP

Merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2014

Finansowe:

 

 

 

ROK 2013

Sprawozdania OPP

Merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2013

Finansowe:

 

 

ROK 2012

Sprawozdania OPP

Merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2012

Finansowe:

  • Informacja dodatkowa 2012
  • Bilans
  • Informacja o otrzymanych darowiznach
  • Rachunek zysków i strat
  • Opinia PSOUU Koło w Mielcu

 

 

ROK 2011

Sprawozdania OPP

Merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2011

Finansowe:

 

  

ROK 2010

Sprawozdania OPP

Merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2010

Finansowe:

 

 

ROK 2009

Sprawozdania OPP

Merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2009

Finansowe:

 

ROK 2008

Sprawozdania OPP

Merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2008

Finansowe:

 

 

ROK 2007

Sprawozdania OPP

Merytoryczne:

Finansowe:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420