Struktura


Władze PSONI Koło w Mielcu na lata 2015-2019

 

 

 

 • Elektor

          

 

 • Przewodnicząca

Regina Piechota

      

 • Sekretarz 

Monika Krupa

 

 • Skarbnik: 

Małgorzata Dudek

 

 • Członkowie:

Piechota Grzegorz

Midura Leszek

Sosińska Józefa

Iwona Padykuła

 

 

Komisja Rewizyjna  na kadencję 2015 – 2019

 

 

 • Magdalena Kuzara
 • Leszek Misiak
 • Joanna Misiak

 

 

 

Walne Zebranie

 

 

 • Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Koła, zwoływane co najmniej raz do roku.
 • Raz na 4 lata odbywa się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które w głosowaniu tajnym wybiera Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną oraz Elektora.
 • Walne Zebranie Członków Koła obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad oraz według uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnego ze Statutem PSONI.
 • Przebieg Walnego Zebrania Członków Koła jest protokołowany, a wszelkie dokumenty przechowywane są przez 5 lat.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420