Kampanie i akcje

 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy we współpracy z Fundacją Bez Tajemnic uczestniczy w akcji zbierania nakrętek.

Fundacja  Bez Tajemnic powstała w lutym 2012 r , jako inicjatywa własna wolontariuszy największego w Polsce programu zbierania plastikowych zakrętek z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci. W chwili obecnej jest to największy program charytatywno - ekologiczny polegający na zbieraniu plastikowych zakrętek na terenie naszego kraju.

Obecnie w naszej placówce zbieramy zakrętki na zakup schodołazu dla podopiecznego ośrodka  - Kamila Sosińskiego. Kamil ma 16 lat, jest chłopcem ze złożoną niepełnosprawnością. Sytuacja finansowa rodziny jest trudna, Kamil posiada dwójkę niepełnosprawnego rodzeństwa, wszyscy wymagają całodziennej opieki. Sprzęt rehabilitacyjny – schodołaz – może znacząco poprawić komfort życia Kamila i jego rodziny.

 

 

 

Program "Doskonałe Mleko w Szkole"

 

  • Ideą Programu "Doskonałe Mleko w Szkole" jest, aby co dzień każdy uczeń mógł spożyć porcję świeżego pożywnego mleka w swojej szkole.
  • Celem akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia.
  • Dzięki programowi "Doskonałe Mleko w Szkole" uczniowie otrzymują świeże, pożywne mleko każdego dnia, utrwalają się  w najmłodszych zdrowe nawyki żywieniowe.
  • Placówka oświatowa nie ponosi kosztów związanych z uruchomieniem i prowadzeniem Programu.

 

 

 

Program „Owoce w szkole”

 

  • Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.
  • Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420