​Informacja o unieważnieniu postępowania

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu informuje o unieważnieniu  zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie zasady konkurencyjności na „Dostosowanie budynku i pomieszczeń na potrzeby utworzenia DDW ul. Moniuszki 3 skrzydło B” ogłoszonego w dniu 13.05.2018 roku z powodu przekroczenia przez Oferentów kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację w/w zadania.

 

                                                                                                                                            Przewodnicząca Zarządu Koła

                                                                                                                                            Regina Piechota

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420