Informacja o unieważnieniu postępowania przeprowadzonego na zasadzie konkurencyjności na organizację usług dowozu uczestników projektu ,, Dom Dziennego Wsparcia” ogłoszonego w dniu 22.01.2018 roku z przyczyn leżących po stronie Oferentów

Informacja o unieważnieniu

 

dok. do pobrania

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420