Informacja o unieważnieniu postępowania

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021” (znak sprawy PSONI/1/2020/ZP), ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego”.

Decyzja o unieważnieniu jest wynikiem niespełnienia wymagań art. 11 ust. 1 ustawy Pzp „Ogłoszenie, o których mowa w ustawie: zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych”.

 

Mielec, 4 grudnia 2020r.

 

treść informacji.plik pdf

https://www.e-bip.org.pl/psonimielec/26773 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420