"Razem Łatwiej"

 

W dniach 26.10.2018 r. – 28.10.2018 r. w Zakopanem odbyły się wyjazdowe warsztaty terapeutyczno – edukacyjne dla 40 pracowników PSONI Koło w Mielcu zagrożonych wypaleniem zawodowym.

Warsztaty te zostały zrealizowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu w ramach zadania pt. „RAZEM ŁATWIEJ”.

Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420