Informacja o unieważnieniu postępowania

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA

Zamawiający - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego dla zadania: „Dowóz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z miejsca wskazanego lub miejsca zamieszkania do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz odwóz podopiecznych z Środowiskowego Domu Samopomocy do miejsca zamieszkania lub miejsca wskazanego w roku 2020”


Uzasadnienie

 

W postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego dla zadania: „Dowóz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z miejsca wskazanego lub miejsca zamieszkania do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz odwóz podopiecznych z Środowiskowego Domu Samopomocy do miejsca zamieszkania lub miejsca wskazanego w roku 2020" wpłynęła 1 oferta:

  1. Prywatna Komunikacja Samochodowa "JA-TRANS" Gawron Józef

cena brutto za 1 km – 7,50 zł

Wartość złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu znacznie przekracza sumaryczną wartość środków przeznaczonych w budżecie Środowiskowego Domu Samopomocy na realizację usługi.

 

Mielec, 20.07.2020r.

Ewa Kozioł-Zielińska 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420