Zapytanie ofertowe dotyczące postąpowania na: „Dostawa Mebli Na Potrzeby DOposażenia Sal Domu Dziennego Wsparcia” 23.04.2019

 

 1. Informacje o Zamawiającym.

 

Zamawiającym w niniejszym postepowaniu jest:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu

ul. Wojsławska 278

39-300 Mielec

Tel: 175837417

Faks: 175837417

e-mail: zk.mielec@psouu.org.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności obowiązującej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 2. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz. 1579)
 3. Niniejsza dokumentacja opublikowana została w:
  1. Bazie konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
  2. Strona internetowa Zamawiającego: www.psouu.mielec.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa  Mebli Na Potrzeby Doposażenia Sal Domu Dziennego Wsparcia.
 2. Dostawa i montaż w siedzibie Domu Dziennego Wsparcia ul. Moniuszki 3, 39-300 Mielec
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1

 

II. Termin wykonania zamówienia

28.05.2019 rok.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 23.04.2019

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie w zakresie spełnienia warunków udziału

Załącznik nr 3 - Oświadczenie w zakresie niepodlegania wykluczeniu

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420