Informacja o wyborze

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec,

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty realizacji zadania „Dowóz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z miejsca wskazanego lub miejsca zamieszkania do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz odwóz podopiecznych z ŚDS do miejsca zamieszkania lub miejsca wskazanego w roku 2020„

 

Numer Oferty

Nazwa Wykonawcy

Zaoferowana Cena (brutto)

1

Prywatna Komunikacja Samochodowa JA-TRANS Gawron Józef

Trasa nr 4 – 5,40 zł /km

 

 

Firma:

Prywatna Komunikacja Samochodowa JA-TRANS Gawron Józef

nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełniają kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym, oferta nie podlega odrzuceniu i zaoferował najniższe  ceny za wykonanie zamówienia.

 

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia złożono 2 oferty:

  1. Prywatna Komunikacja Samochodowa JA-TRANS Gawron Józef
  2. Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków Bujak Sławomir

 

Mielec, 11.08.2020

Ewa Kozioł-Zielińska

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420