„JesteśMy”

Zadanie dotyczy opracowania, zredagowania, wydania i kolportażu nr 3 i 4 bezpłatnego kwartalnika „JesteśMy”. Jest dofinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Czasopismo obejmuje swym zakresem głównie problematykę związaną z niepełnosprawnością intelektualną, a jego misją jest przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z terenu województwa podkarpackiego oraz szerzenie wiedzy na temat niepełnosprawności intelektualnej.

Czasopismo opracowują i redagują pracownicy PSOUU Koło w Mielcu, którzy posiadają specjalistyczne wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Do kwartalnika w wersji papierowej dołączona jest płyta CD zawierająca wersje elektroniczne wcześniejszych numerów czasopisma „JesteśMy” oraz aktualnego numeru.

W ramach zadania czasopismo wydano w nakładzie 1600 egzemplarzy: 800 egzemplarzy 3 numeru i 800 egzemplarzy numeru 4, do których dołączono łącznie 1600 płyt CD z elektronicznymi wersjami czasopisma.

Kwartalnik rozpowszechniono wśród rodzin osób niepełnosprawnych, specjalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi, pracowników instytucji, poradni, ośrodków zdrowia, urzędów oraz szkół z terenu powiatu mieleckiego oraz powiatów ościennych (dębickiego, kolbuszowskiego, ropczycko – sędziszowskiego, tarnobrzeskiego).

Realizacja zadania umożliwia mieszkańcom województwa podkarpackiego zapoznanie się z problematyką dotyczącą niepełnosprawności intelektualnej.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420