"Pajacyk"

 

W ramach programu Pajacyk w Polsce finansowane są posiłki dla dzieci w szkołach i świetlicach. Program przeznaczony jest dla dzieci realizujących obowiązek szkolny, które z różnych przyczyn nie są objęte wsparciem Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania, a takiego wsparcia potrzebują. Dożywianie prowadzone jest podczas trwania roku szkolnego na terenie całego kraju.

Obecnie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym programem objęte jest  10 dzieci.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420