Kadra

 

DYREKTOR

 

mgr Barbara Bik

 

Nauczyciel dyplomowany, terapeuta zajęciowy oraz terapeuta Integracji Sensorycznej. Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Jeżyk. Miłośniczka zwierząt. Osoba twórcza, która w pracy terapeutycznej ciągle wyznacza sobie nowe cele i dąży do ich realizacji. Opiekunka golden retrievera „Milo”, wraz z którym prowadzi w ośrodku zajęcia z zakresu dogoterapii. W swojej pracy z dziećmi kładzie nacisk na wykorzystanie potencjału terapeutycznego, którym dysponują zwierzęta. Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleńi kursów, a wśród nich są między innymi:

 • Dogoterapia,
 • Integracja Sensoryczna I i II°,
 • Podstawowe zagadnienia terapii edukacji dzieci z autyzmem cz. I i II,
 • Kinezjologia Edukacji wg Paula Dennisona,
 • Makaton I i II°,

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

 

mgr Elżbieta Winiarz-Mróz

 

Nauczyciel kontraktowy, pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyła następujące szkolenia:

 • Makaton I stopnia,
 • Pedagogika zabawy wg metody Klanza,
 • Bajkoterapia,
 • Inteligencja wielkoraka,
 • Nauka mimo woli,
 • Rozwijanie kreatywności dziecka,
 • Gimnastyka paluszkowa – wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych i językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,
 • Terapia Behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3 modułowy,
 • Rozwój mowy dziecka autystycznego,
 • Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Cztery pory roku wg metody Klanza,
 • Udział w I Podkarpackiej konferencji z udziałem gości zagranicznych - Autyzm - przykłady dobrych praktyk
 • Udział w konferencji naukowo-szkoleniowej - "Małe dziecko - dużo pomysłów" organizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

 

GRUPY PRZEDSZKOLNE:

 

ŻABKI I

 

mgr Izabela Kardyś

 

Nauczyciel kontraktowy, magister Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego, obecnie w trakcie studiów licencjackich na kierunku: filologia angielska w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończyła następujące szkolenia:

 • Makaton I stopnia,
 • Gry i zabawy matematyczne w wychowaniu przedszkolnym
 • Jak konstruować plany działań wspierających w wychowaniu przedszkolnym?
 • Konstruowanie programów zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
 • Projektowanie sytuacji edukacyjnych w przedszkolu
 • Wiersze i opowiadania do kreślenia i składania – wiosna, lato czyli wybrane elementy systemu Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej
 • Metoda projektów w wychowaniu przedszkolnym
 • Wychowanie fizyczne poprzez zabawy i gry ruchowe. Wesoła gimnastyka przy muzyce i piosence
 • Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy
 • Konstruowanie i modyfikowanie programów wychowania przedszkolnego
 • Popołudnie z Klanzą – proste tańce integracyjne i zabawy z chustą
 • Move & Mów. Zajęcia rytmiczno – ruchowe wspomagające rozwój mowy
 • Rozbudzanie aktywności twórczej dziecka
 • Agresja i przemoc wśród dzieci
 • Inteligencje wielorakie – jak rozwijać wszechstronnie małe dziecko?
 • Zabawowe sposoby składania papieru w wychowaniu przedszkolnym
 • Jak krytykować, żeby nie ranić? Jak chwalić, żeby wzmacniać?
 • Rozwijanie potencjału twórczego dziecka
 • Primary Teaching with a Touch of Magic
 • Teaching an integrated world

 

 

ŻABKI II

 

mgr Anna Grzelczak 

 

Nauczyciel kontraktowy,  filolog polski, nauczyciel edukacji elementarnej - kształcenia zintegrowanegoi wychowania  przedszkolnego. pedagogog specjalny - autyzm. Ukończyła następujące szkolenia:

 • Makaton I stopnia,
 • Gimnastyka paluszkowa – wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych i językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,
 • Terapia Behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3 modułowy,
 • Rozwój mowy dziecka autystycznego,
 • Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego,
 • Cztery pory roku wg metody Klanza,
 • Udział w I Podkarpackiej konferencji  z udziałem gości zagranicznych - Autyzm - przykłady dobrych praktyk.
 • Udział w konferencji naukowo-szkoleniowej - "Małe dziecko - dużo pomysłów" organizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

PSZCZÓŁKI

mgr Katarzyna Chmura

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

 

 

BIEDRONKI

lic.  Anna Tomza

 

 

MOTYLKI

mgr Edyta Mazur

Nauczyciel kontraktowy edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W trakcie studiów podyplomowych: "Spektrum autyzmu: diagnoza, terapia i edukacja."

Ukończyła następujące kursy i szkolenia:

- Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem

- MAKATON Program Rozwoju Komunikacji Pierwszy Stopień

- Kurs wychowawców i opiekunów koloni, obozów.

- Praca z dzieckiem niepełnosprawnym w szkole z klasami integracyjnymi

- Komunikacja motywująca

- Analiza przepisów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno - pedagogicznej

- Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia 

- Konferencja: " Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne - Współczesne wyzwania edukacyjne"

 

 

mgr Magdalena Krukurka

 

Nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny - autyzm . Ukończyła następujące szkolenia:

 • Makaton I stopnia,
 • Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,
 • Rozwój mowy dziecka autystycznego,
 • Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego,
 • Metoda Dobrego Startu, część praktyczna,
 • Stosowana Analiza Zachowania w Pracy Terapeutycznej z Osobami z Autyzmem I, II, III stopień,
 • Kurs Doskonalący w Zakresie Biblioterapii I stopień,
 • Szkolenie z Zakresu Terapii Polisensorycznej ,
 • Udział w I Podkarpackiej konferencji z udziałem gości zagranicznych - Autyzm - przykłady dobrych praktyk.

 

Elżbieta Trzpis

 

Pomoc nauczyciela. Osoba, która codziennie zaraża nas pozytywną energią. Pilnuje diety naszych przedszkolaków. Pomaga nam w opiece nad wychowankami. Ukończyła:

 • Makaton I stopnia

 

mgr Katarzyna Misiak

 

Pomoc nauczyciela, absolwentka UMCS-u i Medycznego Studium Zawodowego im. prof. Stanisława  Liebharta w Lublinie.  Ukończyła nastepujące szkolenia:

 • szkolenie: Program Rozwoju Komunikacji - Makaton I stopnia
 • konferencja: MAŁE DZIECKO - TABU I MITY - Troska Akceptacja Bezpieczeństwo Uczenie we wspomaganiu rozwoju dziecka i wsparciu rodzica oraz udział w warsztatach: Trudne sytuacje życiu z dzieckiem z autyzmem  - jak sobie radzić? 
 • Studia podyplomowe na kierunku: Edukacja Przedszkoln Wczesnoszkolna - Wyższa Szkoła Tarnowska 
 • Makaton I stopnia,
 • Gimnastyka Paluszkowa,
 • Masaż sportowy

 

 

Jolanta Ortyl 

mgr Katarzyna Pałach

Filolog polski, specjalista nauczyciel z oligofrenopedagogiką. W trakcie studiów z pedagogiki specjalnej ze specjalnością terapia pedagogiczna i rewadilacja indywidualna

Kursy:

- Kurs wychowawców kolonijnych

 

 

 

SPECJALIŚCI:

 LOGOPEDA:

 

mgr Katarzyna Pietryka

 

LOGOPEDA:

 

mgr Edyta Gruszka

 

Logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, Ukończyła następujące szkolenia.

 • Makaton I stopnia,
 • Genetyka, a zaburzenia komunikacji językowej
 • Rozwijanie komunikacji u dzieci z autyzmem
 • Metoda Dobrego Startu
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)

 

PSYCHOLOG:

 

mgr Elżbieta Jaracz

 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY:

 

lic. Elżbieta Młynarczyk

 

Terapeuta zajęciowy. Obecnie poszerza swoją wiedzę i kwalifikacje na studiach pedagogicznych. Praca z dziećmi stanowi dla niej wyzwanie, a same dzieci są źródłem inspiracji i natchnienia. Uczestniczka szkoleń i kursów z zakresu pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju.

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 
 • Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych – I
 • Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym – II stopień,
 • Gimnastyka paluszkowa – wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych i językowych  dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • Rozwój mowy dziecka autystycznego,
 • Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC),
 • Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego,

 

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ:

 

mgr Monika Świąder - Dręga

 

Fizjoterapeuta, oraz terapeuta Integracji Sensorycznej. Za główny cel swojej pracy stawia sobie pomoc małemu pacjentowi w powrocie do zdrowia. Kilkuletnie doświadczenie zawodowe oraz nieustanne wzbogacanie własnego warsztatu terapeutycznego  o nowe metody pracy, pomaga jej w przywracaniu możliwie najpełniejszej sprawności ruchowej u dzieci. Swoje zajęcia stara się tak organizować, aby każde dziecko, z którym pracuje miało możliwość doświadczenia „własnego małego sukcesu”. W toku rozwoju zawodowego pragnie doskonalić własne umiejętności w zakresie terapii dzieci z autyzmem. Ukończyła liczne szkolenia i kursy specjalistyczne:

 

 • Studia podyplomowe – 2 semestralny kurs kwalifikacyjny pn. Studium Pedagogiczne - Politechnika Rzeszowska.
 • Kurs odnowy biologicznej i masażu  I stopnia.
 • Kurs masażu II stopnia.
 • Podstawy terapii manualnej.
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF i kurs Rozwijający PNF – uzyskanie tytułu: terapeuta metody PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation); REHA+ .
 • Kurs Integracji Sensorycznej I stopnia wg J. Ayres „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” SInet
 • Małgorzata Karga Poizometryczna relaksacja mięśni w najczęściej spotykanych zespołach bólowych; fizjoterapia w zaburzeniach czynnościowych układu mięśniowego.
 • Analiza i terapia dziecka zagrożonego; REHA+.
 • MAKATON Program Rozwoju Komunikacji  I  i II stopień
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I i II - Fundacja SYNAPSIS.
 • Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania.
 • Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Ogólnopolska konferencja „Do Życia przez Życie”. Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, w tym ze sprzężoną niepełnosprawnością. Organizowanym przez PSOUU Koło w Bytomiu.
 • Warsztaty „Rozwój mowy dziecka autystycznego”
 • Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Studia podyplomowe  - „Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka” w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu
 • Gimnastyka paluszkowa – wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych i językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Komunikacja bez przemocy
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem z użyciem oryginalnego testu PEP-r; Organizowanym przez Ośrodek Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODIS
 • Konferencji pt. „ Żywienie i zachowanie” z udziałem autorów książki  „Autyzm bez łez”
 • Kurs Integracji Sensorycznej II stopnia wg J. Ayres „Diagnoza i terapia Zaburzeń integracji sensorycznej” SInet Małgorzata Karga
 • Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC)
 • Słyszę i słucham – jak rozwija się słyszenie małego dziecka.
 • Poznaję świat zmysłami – wspomaganie rozwoju niemowląt i małych dzieci z perspektywy integracji sensorycznej.
 • Ćwiczenia funkcji słuchowych - rozwojowe programowanie terapii.
 • Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka – międzynarodowe sympozjum naukowe.
 • Wprowadzenie do terapii zaburzeń modulacji sensorycznej STEPSI – narzędzie do efektywnego rozumowania klinicznego Tracy M. Stackhause.
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I według metody dr Swietłany Masgutowej.
 • TUS – trening umiejętności społecznych dzieci.

 

SURDOPEDAGOG:

 

mgr Gabriela Kolis

 

Oligofrenopedagog, surdopedagog. W swojej pracy chętnie wykorzystuje Metodę Dobrego Startu oraz Terapię Ręki. W pracy z dzieckiem wykorzystuje zasadę: „Czyń to, co możesz, za pomocą tego, co masz, tam, gdzie jesteś”. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach,z zakresu wspomagania rozwoju dziecka. Ukończyła między innymi następujące szkolenia:

 • Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka w wieku 0- 3 lat,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • W trzy dni dookoła świata. Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym,
 • Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego?
 • Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania,
 • Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych - I stopień,
 • Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym  - II stopień,
 • Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną  J. Cieszyńskiej

 

REHABILITANT / FIZJOTERAPEUTA:

 

mgr Anna Łopata

 

Rehabilitant oraz terapeuta Integracji Sensorycznej. Osoba z długoletnim stażem pracy oraz bogatym doświadczeniem  w terapii osób i dzieci z zaburzeniami rozwoju. Inicjatorka utworzenia w Mielcu Punktu Wczesnej interwencji. Obecnie dyrektor Ośrodka Wczesnej Interwencji. Praca jest dla niej pasją, angażuje sięw nią całym sercem. Swoim doświadczeniem dzieli się z młodymi adeptami fizjoterapii prowadząc dla nich praktyki zawodowe. Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń i kursów dotyczących pracy  z osobami o zaburzonym rozwoju, min.:

 • Terapię Neurorozwojową  NDT –Bobath,
 • NDT –Bobath Baby,
 • Kinesiotaping,
 • Program Rozwoju Komunikacji Makaton I° i II°,
 • Integracja Sensoryczna I° i II°,
 • Diagnoza i terapia SI małego dziecka,
 • Ocena globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtla,
 • Analiza ruchu niemowlęcia i małego dziecka,

 

mgr Ewelina Pokusińska

 

SPECJALIŚCI TERAPII RĘKI

lic. Agnieszka Pszeniczna

mgr Gabriela Kolis

mgr Natalia Paluch

 

 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420