Misja i wizja

Misja

Wspieramy dziecko w rozwoju według jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Zapewniamy profesjonalną opiekę wielu specjalistów. Tworzymy indywidualne programy terapeutyczne, które uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne i uwzględniają możliwości i zdolności dziecka. Dążymy do tego, aby dzieci z naszej placówki znały swoje możliwości i stopniowo osiągały coraz wyższy stopień samodzielności we wszystkich aspektach rozwoju.

 

Wizja:


„MAŁE DZIECKO – WIELKI CZŁOWIEK”

Nasze przedszkole:

  • Tworzy równe warunki rozwoju dla wszystkich dzieci w  potrzebie;
  • Traktuje dzieci indywidualnie, a formy i metody pracy dostosowuje do ich możliwości;
  • Buduje, we współpracy z rodzicami w dzieciach najważniejsze wartości: dobro, prawdę, przyjaźń, szacunek i tolerancję.
  • Zapewnia poczucie bezpieczeństwa, wsparcie, akceptację, życzliwość oraz miłą atmosferę podczas pobytu w placówce.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420