Działania

Przedszkole obejmuje opieką dzieci z:

- problemami rozwojowym,

- niepełnosprawnością ruchową,

- niedosłuchem,

- autyzmem,

- wadami genetycznymi.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest m.in.:

- orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej badź innej poradni specjalistycznej o potrzebie kształcenia specjalnego na okres eduakcji przedszkolnej. 

- karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Terapeutycznego,

- Numer pesel dziecka,

 

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne " Jeżyk "współpracuje z:

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

- Ośrodkiem Wczesnej Interwencji,

- Niepubliczną Specjalistyczną Poradnią Wczesnego Wspomagania Rozwoju,

- Środowiskowym Domem Samopomocy,

- Ośrodkiem Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowaczym,

- lokalnymi przedsiębiorcami,

- placówkami NFZ,

- szkołami i przedszkolami,

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420