Pracownie Terapeutyczne

Zajęcia wspierająco - aktywizujące i terapeutyczne uczestników ŚDS, prowadzone są w czterech pracowniach terapii zajęciowej - artystycznej, komputerowej z małą poligrafią,  kulinarnej oraz technicznej. Nazwy pracowni stanowią jedynie określenie organizacyjne, każda z poracowni oferuje szeroki wachlarz zajęć i aktywności, dostosowanych do predyspozyji i preferencji uczestników.

Zajęcia aktywizująco - wspierające odbywają się się również poza pomieszczeniami ŚDS - w ogrodzie, terenie, obiektach sportowych- np. kręgielni, hali sportowej. Treningi prowadzone w ogrodzie i terenie wyrabiąją i doskonalą czynności porządkowe,  w zależności od pór roku:

- odśnieżanie, grabienie liści, koszenie trawy

- pielęgnacja roślin, plewienie, spulchnianie gleby, podlewanie

- sadzenie warzyw, ziół, kwiatów, krzewów ozdobnych

- zbiór i magazynowanie roślin

- czynności naprawcze i konserewacyjne narzędzi ogrodniczych

 

Wyrwanie uczestników z bezczynności, nudy, proponowanie podjęcia aktywności zgodnie z upodobaniami i możliwościami, rozbudzanie chęci  działania - powoduje wzrost kompetencji społecznych, poprawę komunikacji oraz właściwych relacji międzyludzkich u podopiecznych ŚDS.

 

Zajęcia prowadzone są w grupach nie posiadających stałej struktury, co daje uczestnikom możliwość podejmowania różnych rodzajów aktywności w oparciu o samodzielne decyzje, dopomaga we wszechstronnym rozwoju, zapobiega znużeniu. Pozwala rozbudzić ciekawość i aktywność. Terapia zajęciowa jest prowadzona w formie zajęć grupowych i indywidualnych, w oparciu o metody dyrektywne i niedyrektywne, aktywne lub bierne. Treningi umiejętności prowadzone są ze szczególnym uwzględnieniem treningów umiejętności społecznych. Wysiłek fizyczny (również na świeżym powietrzu) jest najlepszą formą rehabilitacji. Poprawia odporność organizmu, przyczynia się do zniesienia zachowań niepożądanych, wycisza negatywne emocje, prowadzi do rozładowania wzmożonego napięcia. Działa też przeciw depresyjnie.

 

Plan dnia uczestników zostaje ściśle określony, dzieki czemu podopieczni mają zapewniony poczucie bezpieczeństwa, stałości, rozdziału czasu na pracę i odpoczynek.

 

Zróżnicowana pod względem form i metod terapia zajęciowa oraz treningi umiejętności, zapewniają czynny udział uczestników w codziennych działaniach, tworzeniu planów, przeprowadzaniu zajęć, w rozwoju własnej tożsamości i sprawstwa. Dają poczucie stabilizacji, decydowania i pełnienia roli gospodarza ŚDS. Wpływają również na sposób funkcjonowania samej placówki – jej rozwój i ewaluację.  

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420