Dyrektor

Do obowiązków Dyrektora ŚDS należy:

 

 • dbanie o bezpieczeństwo uczestników i zespołu 
 • organizowanie pracy w ŚDS
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy zespołu wpierająco-aktywizującego
 • ustalanie składu poszczególnych grup terapeutycznych i wyznaczania osób bezpośrednio z nimi pracujących
 • wnioskowanie o zatrudnianie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i stażem pracy, do realizowania zakresu usług świadczonych w ŚDS, z zachowaniem wskaźników zatrudnienia określonych w Rozporządzeniu o Środowiskowych Domach Samopomocy
 • szczególna troska o kontakty zewnętrzne, wizerunek placówki, pozyskiwanie osób, instytucji i organizacji do współpracy
 • ustalanie terminów przyjęcia uczestników do ŚDS w porozumieniu z osobami kierowanymi lub ich opiekunami, przyjmowanie uczestników na tzw. zastępstwo, przekazywanie informacji o funkcjonowaniu domu zainteresowanym przyjęciem do ŚDS
 • dbanie o zachowanie standardu placówki
 • opracowanie statutu domu,  regulaminu organizacyjnego oraz programu działalności  domu i planu pracy na każdy rok
 • prowadzenie dokumentacji i nadzór nad dokumentacją placówki
 • opracowywanie sprawozdań
 • dbanie o powierzone mienie
 • ścisła współpraca z Zarządem PSONI Koło w Mielcu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – Starostwem Powiatowym w Mielcu, Wydziałem Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420