Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta (rehabilitant) jest członkiem zespołu wspierająco- aktywizującego, odpowiada za terapię ruchową uczestników i prowadzenie innych form terapii w zależności od potrzeb.

Zakres czynności, zadań fizjoterapeuty obejmuje w szczególności:

 1. Ścisła współpraca z zespołem wspierająco- aktywizującym w zakresie opracowywania planów wspierająco- aktywizujących uwzględniających możliwości, zdolności oraz rozwój podopiecznych.
 2. Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach terapii ruchowej dla uczestników ŚDS 
  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości psychoruchowych uczestników w tym: indywidualna terapia ruchowa, grupowa terapia ruchowa, gimnastyka poranna, zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja w formie: ćwiczeń siłowych, aerobikowych, sportowo-rekreacyjnych.
 3. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad uczestnikami przebywającymi w sali rehabilitacyjnej.
 4. Instruktaż uczestników z zakresu używania wyposażenia sali rehabilitacyjnej.
 5. Podnoszenie atrakcyjności oferty oddziaływań terapeutyczno- rehabilitacyjnych poprzez stosowanie w ćwiczeniach muzyki relaksacyjnej, a także wprowadzenie nowych form terapii.
 6. Opieka nad uczestnikami podczas wyjść, wyjazdów rekreacyjno- edukacyjnych organizowanych przez ŚDS.
 7. Opracowanie rocznego planu pracy, harmonogramu zajęć.
 8. Udział w pracach zespołu wspierająco- aktywizującego.
 9. Prowadzenie zajęć z zakresu choreoterapii i muzykoterapii.
 10. Przygotowywanie uczestników oraz czynny udział w konkursach okolicznościowych, turniejach, zawodach sportowych o  zasięgu ogólnopolskim, powiatowym, gminnym.
 11. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w ramach organizowanych różnego rodzaju: szkoleń, kursów a także doskonalenie w ramach samokształcenia z zakresu rehabilitacji i najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie.

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420