Opiekun

Opiekun medyczny w Środowiskowym Domu Samopomocy realizuje opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w tym intelektualnie. Jego zadaniem jest pomoc i nadzór nad czynnościami samoobsługowymi i higienicznymi. Opiekun bierze czynny udział w prowadzonych w uczestnikami zajęciach aktywizująco-wspierających, terapeutycznych i rekreacyjno-rozrywkowych. Opiekun zna jednostki chorobowe uczestników, rodzaj i stopień zaburzeń co pomaga osiągnąć porozumienie i dobrą współpracę z osobami niepełnosprawnymi. Ponadto opiekun angażuje środowisko zewnętrzne do akceptowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Opiekun ściśle współpracując z Zespołem Terapeutycznym stara się zapewnić uczestnikom jak najlepszą opiekę, integrację, terapię prowadzącą do uspołecznienia oraz czuwa nad zdrowiem i bezpieczeństwem uczestników.

 

Mottem opiekuna jest: „Pomagać- nie wyręczać”

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420