Pielęgniarka

Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudnia na pół etatu pielęgniarkę.

 

Do podstawowych zadań pielęgniarki należą:

  • Podawanie leków na terenie placówki uczestnikom, na podstawie zalecenia lekarskiego, mierzenie RR
  • Kontrolowanie stanu apteczek na pracowniach (terminu ważności przechowywanych tam leków, uzupełnianie braków)
  • W stanach zagrożenia życia udzielanie pierwszej pomocy
  • Kształtowanie prawidłowych nawyków zakresie higieny osobistej
  • Wstępna ocena stanu zdrowia i stanu fizycznego podopiecznego po przyjęciu do ŚDS
  • Prowadzenie  pogadanek profilaktycznych, podczas których poruszane są zagadnienia zdrowotne, tematyka jednostek chorobowych i uzależnień
  • Udział w zebraniach Zespołu Wspierająco – Aktywizującego, celem omówienia programu oddziaływań wspierająco – aktywizujących, oraz indywidualnych przypadków

 

Praca pielęgniarki do to nie tylko rzetelne wykonywanie obowiązków zawodowych, ale również nawiązywanie kontaktów oraz umiejętność postępowania z ludźmi.  Wiedza medyczna wespół z predyspozycjami  psychofizycznymi sprawia, że wykonywana praca sięga dużo dalej, niż zakres obowiązków tego wymaga. Duże zaangażowanie do pracy, odpowiednie podejście do podopiecznych, empatia wobec nich sprawia, że pracownik staje się zaraz po najbliższej rodzinie kimś bliskim, kimś godnym zaufania.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420