Psycholog

Praca psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielcu obejmuje wsparcie i pomoc zarówno uczestnikom jak i rodzinom. Do zadań psychologa należy wykonywania oceny psychologicznej, obserwacji mających na celu określenie poziomu intelektualnego, poziomu rozwoju procesów poznawczych, cech osobowości, umiejętności społecznych, aktualnych problemów psychologicznych, potrzeb psychicznych, poznawczych oraz społeczno-emocjonalnych. Rolą psychologa jest również okresowa ocena efektów prowadzonej terapii, prowadzenie indywidualnych rozmów i konsultacji z uczestnikami zajęć, współpraca z terapeutami,  stwarzanie warunków do nabycia, podtrzymywania i rozwijania u Uczestników umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia.  Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych uczestnikom Domu.

Zajęcia z psychologiem odbywają się, w zależności od potrzeby, indywidualnie lub grupowo. Zadaniem psychologa jest w pierwszej kolejności zbudowanie pozytywnego kontaktu terapeutycznego z podopiecznym oraz szeroko pojmowana diagnostyka mająca na celu poznanie indywidualnych możliwości, predyspozycji, zainteresowań podopiecznego oraz zakresu wymaganej pomocy czy wsparcia.

Podczas spotkań z psychologiem uczestnicy zajęć uczą się poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym – poprzez treningi umiejętności społecznych. Podopieczni otrzymują wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych, uczą się przeciwdziałać i  rozwiązywać pozytywnie konflikty. Rozmowy z psychologiem dotyczą zarówno poważnych trudności życiowych, problemów codziennych, jak i zdarzeń i radości z życia każdego z podopiecznych. Podstawą każdej rozmowy jest dyskrecja i zaufanie.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420