Historia

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie powołaną Uchwałą nr 76 Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w dniu 18.07.2009 r.

ŚDS powstał jako trzecia placówka prowadzona przez PSOUU Koło w Mielcu. 

Funkcjonowanie ŚDS regulowało wówczas Zarządzenie nr 276/2009 Wojewody Podkarpackiego - w sprawie ustalenia zasad określających sposób zorganizowania, prowadzenia i finansowania placówki. Od 2011 r. obowiązuje  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej – w sprawie środowiskowych domów samopomocy (z późn. zm.).

Powiat Mielecki zawarł porozumienie z Wojewodą Podkarpackim w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej , obejmującego prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy.

 

Powiat Mielecki zawarł do tej pory pięć umów z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu:

Umowę nr 1 - w dniu 18.09.2009 r - o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie w okresie od września 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Mieleckiego – środowiskowego domu samopomocy”.

Umowę nr 3 – w dniu 30.12.2011 r – o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie w okresie od 01.01.2012 r. do  31.12.2016 r. - ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Mieleckiego – środowiskowego domu samopomocy”.

Umowę nr 4 – w dniu 02.01.2017 r – o prowadzenie w okresie od 01.01.2017 r. do  31.12.2019 r. - ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Mieleckiego – środowiskowego domu samopomocy”.

Umowę o realizację zadania publicznego - w dniu 02.01.2020 r. - o prowadzenie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Mieleckiego - środowiskowego domu samopomocy.  

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420