Organizacja pracy

 

ŚDS działa pięć dni w tygodniu (poniedziałek - piątek), dziewięć godzin dziennie (6.30 – 15.30). Przez 6 godzin w ciągu dnia prowadzone są zajęcia z uczestnikami. Pozostały czas przeznaczony zostaje na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie obowiązującej dokumentacji, oraz zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowozów.

 

W każdym roku kalendarzowym ŚDS realizuje 2 przerwy w działalności - letnią i zimową (w sierpniu i grudniu), trwające łącznie 15 dni roboczych. Termin przerw uzgadniany jest z uczestnikami i ich opiekunami po czym z dwutygodniowym wyprzedzeniem informacja przekazywana jest do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

Zainteresowanym uczestnikom, ŚDS zapewnia usługi transportowe, polegające na dowożeniu na zajęcia wspierająco – aktywizujące i terapeutyczne z domu lub miejsca wskazanego, do placówki oraz odwożeniu do domu lub miejsca wskazanego, uzgodnionego z dyrektorem ŚDS. W celu zapewnienia usług transportowych PSONI Koło w Mielcu zawarło, umowy z dwiema firmami przewozowymi: Józef Gawron JA – TRANS oraz Maciej Trzpis. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420