Pracownia Techniczna

Pracownia Techniczna stwarza szczególnie przed mężczyznami, możliwości wykazania się  w pracach skupionych wokół stolarstwa i ślusarstwa. Ponadto np. metaloplastyki, wikliniarstwa czy introligatrostwa. Oprócz  twórczości arstystycznej zapewnia naukę konserwacji i naprawy drobnego sprzętu oraz urządzeń. Bezpiecznego posługiwania się prostymi narzędziami czy maszynami. Dbałości o stanowisko pracy.

Umiejętności pozyskane przez uczestników podczas zajęć w pracowni technicznej, w przyszłości będą mogły skutkować zatrudnieniem.

Wytwory działalności pracowni technicznej, stanowią także elementy wyjściowe (składowe) do realizacji zadań terapeutycznych w pozostałych pracowniach - co pozwola dodatkowo na współpracę i integrację zepołów.

  

    

    

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420