Standard Placówki

Środowiskowy Dom Samopomocy spełnia standard usług określony w Rozporządzeniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.Nr 238 poz. 1586 z późn.zm.)

 

Obiekt w którym ŚDS świadczy usługi

  • jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestnikom zajęć

 

  • zapewnia powierzchnię użytkową przypadającą na jednego uczestnika nie mniejszą niż 8m

 

  • jest pozbawiony barier architektonicznych

 

  • jest wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym (np. pochwyty, dźwig osobowy z informacją głosową, podjazd dla osób korzystających z wózków i balkoników)

 

  • posiada pomieszczenia wyposażone w meble i urządzenia niezbędne do typu prowadzonych w nich zajęć (sala ogólna, pomieszczenia wielofunkcyjne, pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, pełniący też funkcję pokoju wyciszeń, pomieszczenia kuchenne, jadalnia, łazienka, toalety)

 

  • w przypadku wystąpienia konieczności zapewnienia miejsca całodobowego pobytu – posiada pokój interwencji kryzysowej z aneksem  kuchennym, łazienką i toaletą (odpowiednio wyposażone)

 

  • jest wyposażony w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco – aktywizujących (sprzęt do treningów samoobsługi i zaradności życiowej, sprzęt sportowo – rekreacyjny, komputerowy, muzyczny, tv-audio-video)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420